↑ Åter till Studievägledning

Betyg/intyg

From 2017 01 01 gäller:

Vi lämnar betygsskalan IG – MVG och övergår till ny betygsskala..

Information om nya betygsskalan A till E hittar du >>här<<

Betygsskalan A – F gäller för såväl SFI, Grundläggande och Gymnasial Vuxenutbildning.

F motsvarar Icke godkänt, E = godkänt och sedan följer skalan ända upp till A som motsvarar det högsta betyget.

Slutbetyg ersätts med examensbevis.

Ett examensbevis kan inriktas mot yrkesexamen eller mot högskoleförberedande examen. Oavsett vilket examensbevis du tar ut, skall du uppnå totalt 2.400 gymnasiepoäng, inkluderat ett gymnasiearbete om 100 poäng.

Vilka kurser Du måste ha med, beror på vilket mål du har och vilket examensbevis du vill få.

Examensbevis ersätter alltså slutbetyg, men slutbetyg får utfärdas under en övergångsperiod.  Dock längst tom 1/7 2015.

Samlat betygsdokument/Utdrag ur betygskatalog

Om du läser enstaka kurser får du betygen för dessa i ett dokument som kallas Utdrag ur betygskatalog. Du bestämmer själv vilka kurser som ska ingå i dokumentet.

Har du ett tidigare Samlat betygsdokument/Utdrag ur betygskatalog från gymnasiet kan dessa kurser oftast tillgodoräknas och du kan tillsammans med de kurser du läser hos oss få ut ett slutbetyg/examensbevis från Kommunal Vuxenutbildning. Diskutera gärna med din studievägledare vad som gäller för just dina betyg.

Intyg

Vill du ha dina kunskaper dokumenterade på annat sätt än betyg, har du möjlighet att få ett intyg istället.