↑ Åter till Studievägledning

Att studera på Komvux

Vem kan söka?
I första hand antas den som har störst behov av utbildning. Du kan studera från och med hösten det år du fyller 20 år eller om du har slutbetyg/examensbevis från treårig gymnasieutbildning.

Hur studerar man?
Att få studera som vuxen upplevs av många som mycket positivt och utvecklande. Man får en andra chans till utbildning, är mer motiverad och har större livserfarenhet att dra nytta av. Många läser för att få behörighet till högskolan, andra för att bli mer attraktiva på arbetsmarknaden eller för privata intressen.

Studierna innebär mindre lärarledd undervisning och mer självstudier än på ungdomsgymnasiet. Detta ger en större frihet men också ett större ansvar för dig som studerar.

Att studera på Kompetenscentrum innebär att du har möjlighet att hitta en studieform som passar dig. Varje kurs kan läsas separat. Vissa kurser erbjuds som distans och vissa kurser har flexibel starttid/upplägg. Flexibiliteten innebär att du oftast kan börja dina studier när som helst under perioden. Du kan läsa heltid eller deltid, dagtid. Du kan kombinera grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. I de kurser som finns i vårt utbud har du möjlighet att tillsammans med läraren lägga upp en friare studiegång. Studieformen hamnar någonstans mellan vanliga studier och distansstudier och kräver lite extra av studievana och studiedisciplin. Denna studieform innebär färre timmar med läraren och mer studier på egen hand. Du får räkna med att ta ett stort eget ansvar för upplägget och genomförandet av dina studier om du väljer denna modell. Du gör upp ett ”kontrakt” med läraren över hur dina studier och redovisningar skall ske.

Är du osäker på vad du behöver, kontakta studie- och yrkesvägledaren tfn. 0523-66 46 75.

Betyg/intyg
Du får betyg efter genomförd kurs. Läser du enstaka kurser får du betyg på dokumentet ”Utdrag ur betygskatalog”. Utfärdas på din begäran.

Slutbetyg på gymnasial nivå kan utfärdas då du läst samtliga kärnämnen och uppnått det antal gymnasiepoäng (2.350)som erfordras. Rätten att utfärda slutbetyg upphör 1/7 2015.

Beroende på vilka kurser du läst kan Examensbevis utfärdas. Examensbevis finns i två former, Yrkesexamen eller Högskoleförberedande examen. Här krävs totalt 2.400p. Av dessa 2.400p måste minst 2.250p vara godkända betyg. Har du läst 2.400p men inte nått 2.250 godkända poäng kan du istället få studiebevis.

Betygsskalan är F – A, där F är underkänt, E är godkänt och därefter stigande skala till högsta betyget A.

Vill du ha dina kunskaper dokumenterade på annat sätt än betyg, har du möjlighet att få ett intyg istället.

Vad är prövning?
Du kan på egen hand läsa en eller flera kurser och sedan genomgå prövning. Detta gäller även om du tidigare fått betyg på kursen. Prövning medför i vissa fall en avgift på 500:–/kurs man vill pröva.
Särskild ansökningsblankett finns.

Vad är validering?
Validering innebär att du redan kan ha kunskaper som motsvarar hela eller delar av innehållet i någon av våra kurser. Du kan då få dessa kunskaper värderade och betygsatta.

Vad kostar det?
Undervisningen är kostnadsfri, gäller ej företagsutbildning. Kurslitteratur och undervisningsmaterial köper du själv. Du kan ev sänka dina läromedelskostnader genom att köpa begagnade böcker av tidigare studerande. Information om vilka läromedel du ska använda i respektive kurs lämnas vid kursstart.

Ledighet för studier
Du som arbetar har rätt enligt lag att vara tjänstledig för att studera. Kravet är att du haft samma anställning de senaste sex månaderna. Arbetsgivaren har rätt att skjuta upp ledigheten i högst sex månader från ansökningstillfället.

Hur anmäler jag mig?
Ansökan ska alltid lämnas till anordnaren av vuxenutbildningen i den kommun där du är folkbokförd. Fyll i ansökningsblanketten noggrant! Till din ansökan ska alltid bifogas betygskopior. Du kan anmäla dig via pappersblankett eller via vår hemsida.

Sent inkomna ansökningar beaktas i mån av plats.

Vad ska Du läsa?
Det är du själv som bestämmer vad du ska läsa. Du väljer de kurser som du behöver för att nå ditt mål. Är du osäker hjälper vi dig gärna. För heltidsstudier krävs minst 20 poäng per vecka. Vi reserverar oss för att det kan bli schemakollisioner beroende på vilka kurser du väljer. Vid för få anmälda startar inte kurserna alternativt görs en  sammanslagning av kurserna mellan Munkedals-, Sotenäs-, Lysekils Vuxenutbildningar.