SFI (Svenska för invandrare)

Ansökan SFI

Utbildning i svenska för invandrare (SFI) ska ge nyanlända invandrare grundläggande kunskaper i svenska samt kännedom om det svenska samhället. Med de nya kursplanerna är det möjligt för deltagarna att kombinera kurser inom SFI med studier i grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning. I utbildningen kan även praktik ingå. För att få läsa SFI hos oss ska du vara folkbokförd i Sotenäs Kommun. Inget studiestöd utgår för SFI.

Några användbara länkar om du vill börja innan du blivit folkbokförd:
Digitala Spåret
Kreativ Pedagogik

Utbildningens uppbyggnad

Utbildningen består av tre olika studievägar, 1, 2 och 3, som riktar sig till personer med olika bakgrund, förutsättningar och mål. Studieväg 1 utgörs av kurserna A och B, studieväg 2 av kurserna B och C samt studieväg 3 av kurserna C och D. De fyra kurserna tydliggör progressionen inom utbildningen. Studieväg 1 vänder sig i första hand till personer med mycket kort studiebakgrund och studieväg 3 till dem som är vana att studera. Trots att en elev kan avsluta utbildningen i svenska för invandrare efter respektive kurs eller studieväg är intentionen att alla elever ska ges möjlighet att studera till och med kurs D.

Vi har kontinuerligt intag för SFI-elever.