Särvux

Särskild utbildning för vuxna, Särvux, är en egen skolform som vänder sig till vuxna med någon form av utvecklingshandikapp som vill komplettera sin utbildning. Särvux följer samma läroplan som gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Däremot har Särvux egna kursplaner och timplaner.

Varje elev arbetar utifrån sin egen förmåga och studierna planeras och utvärderas av den studerande och läraren tillsammans.

Undervisningen sker i små grupper och ibland enskilt. Alla kurser går på dagtid. Det kostar ingenting att gå på särvux. Samverkan sker oftast med annan kommun.