↑ Åter till Information

Mobil anpassning

Nu har vår hemsida anpassats för alla typer av smarta mobiler sk. smartphones.

Du kan nu lätt navigera via ”menu” uppe i höger kant på mobilskärmen och nå alla
sidor vi har tillgängliga. Ansökan får dock göras från en dator eller med en ansökan
som skickas in till oss. kontakta oss på 0523 – 66 46 75 så kan vi hjälpa dig.