Information

Kompetenscentrum heter det hus där den kommunala vuxenutbildningen genomförs. Vi kan erbjuda grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning, Svenska För Invandrare (SFI) och Särvux, samarbete med Högskolor samt Uppdragsutbildning. Fr.o.m. hösten det år du fyller 20 år eller om du har slutfört 3 årigt gymnasie har du rätt att studera på komvux. Vi samverkar med andra utbildningsanordnare i regionen. Om du vill gå en utbildning i annan kommun, lämna då in din ansökan till Kompetenscentrum för godkännande av rektor.

Gymnasial vuxenutbildning är ett alternativ för dig som vill komplettera dina tidigare gymnasiestudier eller behöver en ny kompetens. Du kan läsa allt från enstaka kurser till hela yrkesutbildningar.

Yrkeshögskoleutbildning – YH är en reguljär, fristående utbildningsform. Utbildningarna är mellan ett och tre år långa och leder till en examen. Det är arbetslivets behov av yrkeskompetens och nya yrkesroller som styr utformning och innehåll. Lärande i arbete (LIA) som utgör den praktiska delen av studietiden, ger en försmak av den framtida yrkesrollen. YH utbildningarna är studiemedelsberättigande.

Grundläggande vuxenutbildning
Grundläggande vuxenutbildning står öppen för dig som har kortare utbildning än nio år, eller som har gått ut grundskolan och behöver komplettera eller repetera något ämne inför fortsatta yrkes- eller gymnasiestudier.
Du kan läsa svenska*, svenska som andraspråk*, engelska*, matematik*, samhällskunskap*, religionskunskap, historia, geografi, fysik, kemi, biologi och hem- och konsumentkunskap. Ämnen markerade med * är kärnämnen. Du kan kombinera grundläggande- med gymnasial vuxenutbildning.
Vårt kursutbud hittar du under länken KURSUTBUD.

Svenska för invandrare (SFI) ska ge nyanlända invandrare grundläggande kunskaper i svenska samt kännedom om det svenska samhället. Med de nya kursplanerna är det möjligt för deltagarna att kombinera kurser inom SFI med studier i grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning. I utbildningen kan även praktik ingå.

Särvux är en egen skolform som vänder sig till vuxna med utvecklingsstörning. Den följer samma läroplan som gymnasieskolan och kommunala vuxenutbildningen. Särvux har däremot egna kursplaner och syftar till att ge kunskaper motsvarande de som ges i särskolan och gymnasiesärskolans nationella program.
De valbara kurserna är, engelska, geografi, kemi, svenska/svenska som andra språk, matematik, historia, religion- samhällskunskap. Kontakta studievägledare.

Samarbete med högskolan
Högskolan Väst (HV), möjliggör att du kan studera på hemmaplan. Ett flertal av kurserna går på halvfart och dessutom på kvällstid. Föreläsningarna och undervisningen kan ske via telebild. Det finns ett stort utbud av Internetbaserade distansutbildningar över hela Sverige, du har möjlighet att nyttja/låna dataplatser hos oss. Se kursutbudet på respektive högskola/universitet.

Kommunsamverkan
Kompetenscentrum i Sotenäs samverkar med komvuxenheterna i Lysekil och Munkedal. Utbudet av kurser som finns i dessa kommuner kan du söka, se respektive kommun. Ansökan för kurser i annan kommun skickas till hemkommunen för godkännande. I första hand ska man studera i hemkommunen Sotenäs om kursen erbjuds där.

Har du frågor eller vill ha mer information kontakta Komvux Telefon 0523-66 46 75