Info Prövning

Information om anmälan till prövning i Sotenäs kommun.

Prövning vid Kompetenscentrum sker endast i de kurser som är aktuella på
skolan respektive period.
Kurslitteratur införskaffas och bekostas av den sökande.

 

Till anmälan skall bifogas:

1. Betygskopia (Om du har IG eller F i betyg sedan tidigare)
2. Personbevis (Kontakta Skattemyndigheten)
3. Kvitto på inbetald prövningsavgift

Uppfylls inte alla punkterna kommer anmälan inte att behandlas.

Anmärkning: Prövningsavgiften är på 500 kr/kurs och avgiften återbetalas inte
om prövningen inte genomförs. Har man betyget IG eller F betalar man inget,
men det måste då styrkas med betygskopia.

Prövningsavgift på 500 kr/per kurs inbetalas på bankgiro 543-4253, Sotenäs
kommun. Ange: Prövning Vux (+ person nummer) på inbetalningen. 

När kriterierna är uppfyllda utses prövningsförrättare (lärare) och denne tar
kontakt med dig. Det är du och din prövningsförrättare som gemensamt
bestämmer hur och när prövningen kommer att genomföras.

Ansökan + alla medföljande dokument skickas/lämnas till följande adress:

 

Sotenäs Kompetenscentrum
Hagabergs industrigata 1
456 31 Kungshamn