Företagsutbildning

FÖRETAGSUTBILDNING är en självfinansierad verksamhetsgren på Kompetenscentrum. Företagsutbildningen tillgodoser utbildningsbehov inom regionen som inte täcks av den reguljära utbildningen. Vi erbjuder skräddarsydda kurser och utbildningar till både offentlig förvaltning och privata näringslivet. Uppdragsgivaren betalar alla kostnader för utbildningen och står också för urvalet av deltagare till kurserna.
Tillsammans med beställaren utformas upplägg, innehåll, kurslängd och kurstid. Vi utbildar både på helg- kvälls/dagtid, under terminerna och på sommaren, i våra egna lokaler eller i Era.

Kontakta Företagsutbildningen för mer information
Per Svensson tel. 0523-66 46 74