↑ Åter till Elevinformation

Allmän information

Elevregistrering
I enlighet med personuppgiftlagen (PUL) informerar vi dig om att vi registrerar samtliga elever med personnummer i vårt elevregister.

Plattformar och SMS-tjänst
Kompetenscentrum har en webbaserad plattform Itslearning där kontakt mellan lärare och elever förenklas avsevärt både i hemmet och i skolan.
Där kan du se kurser du går på, få information om innehåll, planering, lämna in uppgifter etc.
Vi har även en SMS-tjänst som gör att vi kan nå er direkt med meddelande från skolan eller enskild lärare om det behövs t.ex. inställd lektion etc.
Det är viktigt att du redan i ansökan skriver in ditt mobilnummer rätt så vi har det för denna tjänst när du börjar.

Denna SMS-tjänst är dock envägskommunikation, ni kan inte nå oss via denna SMS-tjänst utan ni får ringa till skolan om ni behöver ta kontakt med oss.

Ändring av namn, adress och telefonnummer
För att skolan ska ha ett korrekt register för kommunikation med dig och kunna ge en god service ska du snarast anmäla ändringar till expedition.

Försäkring
Du är försäkrad under skoltid och på vägen till och från skolan

Kurslitteratur
Du får själv köpa din kurslitteratur enligt lista från skolan.

Sökande från annan kommun än Sotenäs
Du som är folkbokförd i annan kommun än Sotenäs och vill söka till Sotenäs Symbioscentrum vuxenutbildningen, skall lämna din ansökan till din hemkommun.

Studerande med funktionshinder
Om du har någon typ av funktionshinder och på grund av detta är i behov av särskilda insatser för att klara dina studier, är det viktigt att du talar om detta i samband med att du lämnar din ansökningsblankett eller kontakta vår studie- och yrkesvägledare.

Hemarbete
Antalet undervisningstimmar på Kompetenscentrum är betydligt färre än vad gymnasieskolan har på varje kurs. Detta innebär att du måste vara beredd att ta mycket eget ansvar för dina studier och lägga mycket tid på hemarbete.

Datorer
Tillgång till datorer finns.

Sjukfrånvaro

Vid sjukfrånvaro över 7dgr skall läkarintyg lämnas.

Komvuxförordningen 7 kap.§ 1 ”Om eleven påbörjat en kurs eller en delkurs och därefter uteblivit från den mer än 3 veckor i följd, utan att detta berott på sjukdom eller beviljad ledighet, ska eleven anses ha avbrutit kursen eller delkursen”