Välkommen till Sotenäs Symbioscentrum Vuxenutbildningen

Symbioscentrum kalt huset der den kommunale voksenopplæringen er implementert. Vi kan tilby grunnleggende- og videregående opplæring, Utdanning i svensk for innvandrere (SFI) og Särvux, samarbeid med høyskoler og oppdrag. Fr.o.m. Høsten året du er 20 år eller hvis du har fullført 3 årigt gymnasie har du rätt att studera på vuxenutbildningen.

Videregående voksenopplæring er et alternativ for dem som ønsker å supplere tidligere videregående skole eller trenger en ny ferdighet. Du kan lære alt fra individuelle kurs til hele yrkesrettet.

Grunnleggende voksen
Grunnleggende voksenopplæring er åpen for de som har lavere utdanning enn ni år, eller som har gått grunnskole og må fullføre eller gjenta et emne for kontinuerlig faglig- eller videregående opplæring.
Du kan kombinere grunnleggende- med videregående opplæring.
Vårt kursutbud hittar du i menyn ovan.

mini

Svensk for innvandrere (SFI) vil gi nykommere en grunnleggende kunnskap om svensk og kunnskap om det svenske samfunnet. Med den nye læreplanen, er det mulig for studenter å kombinere kurs i SFI med studier i grunnleggende og videregående opplæring. Treningen også trening.

Särvux er en egen type skole som henvender til voksne med utviklingshemming. Det følger samme pensum som videregående skole og kommunale voksenopplæring. Särvux derimot, har sin egen læreplan og har som mål å gi kunnskap tilsvarende de som er gitt i spesialskoler og videregående spesialskole nasjonale programmer.
Kontakta vår studievägledare Sara Fröberg för information och ansökan.

Kommunsamverkan
Kompetanse i Sotenäs samhandle med voksenopplæring enheter i Lysekil og Munkedal. Utvalget av kurs som tilbys i disse fylkene, kan du søke, Se hver kommune. Søknad om kurs i en annen kommune sendt til kommunen for godkjenning. I det første stedet du bør studere i kommunen Sotenäs kurs som tilbys der.