Välkommen till Sotenäs Symbioscentrum Vuxenutbildningen

Symbioscentrum kaldte huset, hvor den kommunale voksenuddannelse gennemføres. Vi kan levere grundlæggende- og ungdomsuddannelserne, Uddannelse i svensk for indvandrere (SFI) og Särvux, samarbejde med Colleges og Rådgivning. Fr.o.m. efteråret i år, du er 20 år eller hvis du har afsluttet 3 årigt gymnasie har du rätt att studera på vuxenutbildningen.

Voksenuddannelse på gymnasialt niveau er en mulighed for dem, der ønsker at supplere din tidligere high school eller har brug for en ny færdighed. Du kan lære alt fra individuelle kurser til hele erhvervsfaglig.

Grundlæggende voksenuddannelse
Grundlæggende voksenuddannelse er åbent for dem, der har mindre uddannelse end ni år, eller som har bestået folkeskolen og har brug for at fuldføre eller gentage et emne for efteruddannelse- eller ungdomsuddannelse.
Du kan kombinere basal- med en gymnasial uddannelse.
Vårt kursutbud hittar du i menyn ovan.

mini

Svensk for indvandrere (SFI) vil give nyankomne et grundlæggende kendskab til svensk og viden om det svenske samfund. Med den nye studieordning, er det muligt for studerende at kombinere kurser i SFI med studier i grundlæggende og ungdomsuddannelserne. Træningen omfattede også uddannelse.

Särvux er en anden type skole, der henvender sig til voksne med udviklingsforstyrrelser. Det følger samme pensum som gymnasiet og voksenuddannelse i kommunalt regi. Särvux anden side har sin egen læseplan og sigter mod at give viden svarende til dem givet i specialskoler og sekundære specialskoler nationale programmer.
Kontakta vår studievägledare Sara Fröberg för information och ansökan.

Kommunsamverkan
Kompetence i Sotenäs interagere med voksenundervisning enheder i Lysekil og Munkedal. Rækken af ​​kurser udbudt i disse amter, kan du søge, Se hver kommune. Ansøgninger om kurser i en anden kommune sendt til kommune til godkendelse. For det første bør du studere i kommunen Sotenäs kursus udbudt der.