Välkommen till Sotenäs Symbioscentrum Vuxenutbildningen

Symbioscentrum heter det hus där den kommunala vuxenutbildningen genomförs. Vi kan erbjuda grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning, Utbildning i Svenska För Invandrare (SFI) och Särvux, samarbete med Högskolor samt Uppdragsutbildning. Fr.o.m. hösten det år du fyller 20 år eller om du har slutfört 3 årigt gymnasie har du rätt att studera på vuxenutbildningen.

Gymnasial vuxenutbildning är ett alternativ för dig som vill komplettera dina tidigare gymnasiestudier eller behöver en ny kompetens. Du kan läsa allt från enstaka kurser till hela yrkesutbildningar.

Grundläggande vuxenutbildning
Grundläggande vuxenutbildning står öppen för dig som har kortare utbildning än nio år, eller som har gått ut grundskolan och behöver komplettera eller repetera något ämne inför fortsatta yrkes- eller gymnasiestudier.
Du kan kombinera grundläggande- med gymnasial vuxenutbildning.
Vårt kursutbud hittar du i menyn ovan.

mini

Svenska för invandrare (SFI) ska ge nyanlända invandrare grundläggande kunskaper i svenska samt kännedom om det svenska samhället. Med de nya kursplanerna är det möjligt för deltagarna att kombinera kurser inom SFI med studier i grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning. I utbildningen kan även praktik ingå.

Särvux är en egen skolform som vänder sig till vuxna med utvecklingsstörning. Den följer samma läroplan som gymnasieskolan och kommunala vuxenutbildningen. Särvux har däremot egna kursplaner och syftar till att ge kunskaper motsvarande de som ges i särskolan och gymnasiesärskolans nationella program.
Kontakta vår studievägledare Sara Fröberg för information och ansökan.

Kommunsamverkan
Kompetenscentrum i Sotenäs samverkar med komvuxenheterna i Lysekil och Munkedal. Utbudet av kurser som finns i dessa kommuner kan du söka, se respektive kommun. Ansökan för kurser i annan kommun skickas till hemkommunen för godkännande. I första hand ska man studera i hemkommunen Sotenäs om kursen erbjuds där.